ŻYWIOŁY ZIEMI PRACOWNIA CERAMIKI I GARNCARSTWA

PRACOWNIA NOWY STAW FUNDACJA ŻYWIOŁY ZIEMI PRACOWNIA W LUBLINIE

Zapraszamy dzieci na półkolonie z Żywiołami w terminach: 12-16 lipca, 23-27 sierpnia. 
Grupy minimum 5-cio osobowe do 14 osób. Cena 750 zl/os. Więcej informacji w Pracownia Nowy Staw - Półkolonie.